Projekteringsjänster inom elsystem 

Konstruktion och projektering av el till bostäder och kontor

Partille Elkonsult hjälper fastighetsägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar med projektering av elsystem till villor, lägenhetskomplex och kontorsbyggnader. På meritlistan finns också uppdrag inom vindkraftverk, enskilda villor och olika el-projekteringar för industriföretag. Att ha ett välfungerande elsystem med en rätt dimensionerad elanläggning blir allt viktigare i alla byggprojekt när behovet av elektricitet ökar samtidigt som vi alla arbetar för att använda resurser effektivare. Tillsammans med en omställning där fastighetsägare vill använda solcellsanläggningar för en mer hållbar energiförbrukning eller bostadsrättsföreningar som vill erbjuda laddstolpar till elbilar innebär det elsystem som behöver vara säkra, stabila men också har utrymme för flexibilitet och kapacitet inför framtiden. 

Elkonstruktioner för dagens och framtidens behov

Hos oss får du ett elsystem och en elanläggning som motsvarar dina önskemål och täcker de behov som kommer att finnas i den färdiga byggnaden, vare sig det är en bostad för en privatperson eller för ett företag. Allt för att du ska få en hållfast och långsiktig lösning. Samtidigt erbjuder vi också en smidig process fram till färdiga handlingar. När du väljer Partille Elkonsult så får du elkonsulter som har bred erfarenhet, men också är vana vid att själv kunna ta ansvar, driva projektet framåt och arbeta självständigt tillsammans med dig. Det innebär att du som kund får en partner som direkt kan ge besked på frågor och hjälpa till med att navigera mellan olika vägval fram till rätt beslut. 
Projektering Partille elkonsultProjektering Partille elkonsult
Projektering Partille elkonsult

Hjälp hela vägen –
från projektering till besiktning av elsystem

​​​​​​​
Oavsett om du är i uppstartsfasen och ritningarna inte har hunnit bli klara än, eller om allt är klart för att köra igång projekteringen, så kan du få hjälp av oss. Vi är ditt bollplank i början av ett projekt såväl som under själva projektering och framtagning av fullständiga systemhandlingar. Under själva byggprocessen finns vi tillgängliga för förbesiktningar och avstämningar, precis som uppföljning vid slutbesiktning. 

Partille Elkonsult ger elektriker, byggföretag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar:
  • unik kompetens inom bostadsrättsföreningar och lägenhetsfastigheter gällande el-projektering.
  • bred erfarenhet av projektering för laddstationer och solcellsanläggningar.
  • snabba beslutsvägar och lyhörd projektering.