Besiktningstjänster inom elkonstruktion

Förbesiktning är vägen till en smidig slutbesiktning

Tillsammans med oss har du en oberoende part med hela vägen fram till projektet är avslutat. Vi kan hjälpa dig med att göra en oberoende förbesiktning inför slutbesiktning, och se vad som behövs rättas till för att det ska motsvara handlingarna och vara klart inför slutbesiktningen. Vi hjälper också till med att följa upp slutbesiktningen och kontrollera att eventuella justeringar både är gjorda och korrekt utfärdade. Hos Partille Elkonsult hittar du elkonstruktörer som har stor erfarenhet av elbesiktningar.

Med en besiktningsman får du garanterat kvalitet i analysen av utförda elarbeten och i förslag på eventuella ändringar och åtgärder. Det gör att du säkrar upp din produktion och får en bekvämare och smidigare slutbesiktning. Tack vare många års erfarenhet av framför allt byggprojekt av privatbostäder, lägenhetsfastigheter och bostadsrättsföreningar får du som byggherre och beställare en kunnig partner i frågor som rör elsystem och elkonstruktion.

Vill du veta mer om oss? Eller se några av våra uppdrag?


Objektiv besiktning vid byggprojekt

Ett byggprojekt består av en rad komplicerade processer med höga krav på att alla delar blir utförda enligt de regler, krav och bygghandlingar som gäller. Detsamma gäller elkonstruktionen, där verkligheten ska motsvara de krav som systemhandlingarna sätter vid början av projektet. Ibland blir det inte riktigt så. Det kan handla om brister i utförandet eller om att verklighetens förutsättningar innebär att resultatet inte följer exakt vad som finns i underlagen. Om det händer, och det handlar om ett elsystem och dess elinstallationer, är det en stor fördel att kunna ta in en oberoende besiktningsman för att få en överblick och objektiv granskning. Hos oss får du en partner med stor erfarenhet av besiktningar och vana vid att reda ut situationer där flera verklighetsbilder har krockat.

Besiktning Partille elkonsultBesiktning Partille elkonsult
Besiktning Partille elkonsult

Få hjälp med förbesiktning av elinstallationer under byggprojekt!

​​​​​​​
Gör en förbesiktning och säkra upp att byggprojektets elinstallation blir som det är tänkt. Då minimerar du risken för anmärkningar vid slutbesiktning och får en bra överblick över hur kvaliteten i installationsarbetet ser ut. När du vill under projektet, kan du stämma av arbetet med elsystemet och se till att du får oberoende genomgång och en statusbild.

Att göra en förbesiktning innan undertak sätts in, eller när det är dags för innerväggar, gör att du kan stämma av att allt går enligt plan och att alla installationer motsvarar de gällande handlingarna för projektet. Det ger dig trygghet och är en enkel försäkring för att säkra upp att det som är bestämt på ritningarna har en fullgod motsvarighet i verkligheten.